Selve kjernen i god klikkertrening er at hunden vår kan tilby frivillige atferder. Jo flere frivillige atferder hunden har på reportoaret, jo lettere er det å lære den hvilke som helst avanserte triks og øvelser. Du kan se et utvalg grunnferdigheter du kan trene på i denne filmen.

Det vi skal fokusere på de neste dagene er imidlertid innlæring av signaler – eller stimuluskontroll på dårlig norsk. I denne filmen demonstrerer vi de 5 trinnene for å få en (frivillig) klikkertrent atferd under full stimuluskontroll. De samme trinnene passer med små tilpasninger til de aller fleste atferder.

http://www.youtube.com/get_player

Du kan lese det aller meste om teorien bak innlæring av signaler i boka Lydighetstrening i teori og praksis.
Det blir mer om stimuluskontroll i de neste dagene. Men pugg disse 5 trinnene i filmen først, helt til du begynner å snakke om dem i søvne:
1. Gi signalet når hunden allerede har påbegynt (den frivillige) atferden
2. Gi signalet idet hunden skal til å begynne (den frivillige) atferden
3. Test signalet i gradvis vanskeligere situasjoner (men belønn også om hunden tilbyr den frivillig før du har gitt signalet).
4. Belønn kun når hunden venter på signalet
5a. Lær hunden å skille mellom riktig signal og «tullesignaler»
5b. Lær hunden å skille mellom flere innlærte signaler