I forbindelse med runderingstrening har jeg hørt mange hundeførere som klager over at hunden ikke har god nok utholdenhet. Utholdenhet er spesielt viktig i en øvelse som rundering, men også i lydighetstrening og annen trening. Men hva er egentlig utholdenhet…?

Når en skiløper snakker om utholdenhet, mener han hovedsakelig «oksygenopptak» eller «kondisjon» på godt norsk. Men for en runderings- eller lydighetshund er «utholdenhet» mer sammensatt. Hundens fysiske kondisjon er bare en av faktorene som bestemmer hvor lenge den kan jobbe sammenhengende. Hvis hunden tilsynelatende blir fort sliten er ikke nødvendigvis løsningen å kondisjonstrene hunden (selv om man gjerne må gjøre det også).

Forskjellige typer utholdenhet
Det er minst tre faktorer som bestemmer hvor utholdende en brukshund er:

1. Fysisk kondisjon
2. «Hjernekondisjon»
3. Læring / forsterkning

Fysisk kondisjon er viktig. Jo bedre trent en hund er rent fysisk, jo bedre forutsetninger har den for å jobbe over lengre tid.

«Hjernekondisjon» er også viktig. «Å bruke hodet» over lang tid er krevende for en hund. Valper tåler svært lite trening før de er helt ferdige (og sover flere timer etterpå). Det samme gjelder også voksne hunder som ikke er vant til å bli trent, bruke hodet på andre måter eller rett og slett ikke opplever veldig mye til hverdags. En voksen, treningsvant bruks/lydighetshund kan derimot trene svært lenge uten å bli særlig sliten av det. Man kan bygge opp god hjernekondisjon hos hunden ved å trene jevnlig og øke treningsdosene gradvis. I tillegg bør hunden miljøtrenes godt slik at den ikke blir «utslitt» av ting som skjer rundt den (andre hunder, nye miljø og andre ting i omgivelsene).

For en runderingshund og lydighetshund er imidertid læring / forsterkning den viktigste faktoren som bestemmer hvor utholdende den er. Du kan gjøre en runderingshund (og en lydighetshund) mer utholdende ved hjelp av læring / forsterkning på tre måter:

1. Man kan bruke en forsterkningsskala og belønne etter et uregelmessig mønster. Forsterkningsfrekvensen trappes ned gradvis slik at hunden etterhvert kan jobbe stadig lenger mellom hver forsterkning. I rundering innebærer dette å introdusere stadig flere blindslag (men ikke så hurtig at hunden mister gnisten).

2. Man kan øke kvaliteten på forsterkeren (figuranten belønner bedre!)

3. Du kan forsterke adferden så mange ganger at den blir «flytende» – hunden bruker da mindre energi på å utføre adferden, og blir dermed også mer utholdende. Det er mindre slitsomt å utføre en adferd man kan svært godt! I rundering innebærer dette å «gjennomtrene» hunden på å gå minst 50 meter rett ut uansett terreng, men også å komme på innkalling, være kontrollbar på midtlinja, meldingen må være grundig innlært osv.

Aller helst bør du kombinere alle tre – og i tillegg sørge for at hunden din er i bra fysisk form og så treningsvant at den har hjernekondisjon som Albert Einstein. Da har du de beste forutsetninger for å få en utholdende bruks/lydighetshund (uten nødvendigvis å sykle flere mil hver dag).